24-uur SVIJ; Samen is niet alleen…

27 maart 2018

Het is tijd voor een tussenstand. Tijd voor een korte update omtrent de laatste ontwikkelingen van
de 24-uur van SVIJ. De eerste gesprekken met het Visserhuis zijn inmiddels geweest. Er zijn afspraken
gemaakt omtrent de samenwerking tussen beide partijen en de organisatie van de 24-uur van SVIJ
heeft de volledige steun ontvangen vanuit het verzorgingstehuis. Dat is heel fijn nieuws. Het moet
dan ook gezegd dat de onderlinge communicatie zeer prettig verloopt en dat alles wijst naar een
fantastisch apotheose in het weekend van 08 en 09 juni aanstaande.

Het allereerste overleg op de club is inmiddels ook achter de rug. In het bijzijn van een 20-tal
fanatieke leiders, trainers en andere geïnteresseerden werd er een presentatie gehouden. Hierbij
werd uitvoerig uitleg gegeven hoe de 24-uur van SVIJ in juni vorm zal moeten gaan krijgen. Een
belangrijke stap daarin, is het vastleggen van een sponsorcommissie geweest. Raymond Stoker en
Dave Westerwal zijn hier ingedoken en zullen de komende periode optreden als echte ‘geldwolven’.
De eerste bedragen en toezeggingen zijn reeds binnen en binnen afzienbare tijd zal dit 2-tal ook echt
de “boer” op gaan om het beloofde sponsorgeld binnen te halen voor ons goed doel. Een ander
belangrijk detail binnen ons evenement, is het organiseren van de juiste hoeveelheid wedstrijden.
Naar aanleiding van een aantal geruchten binnen het reünie-circuit is het de organisatie gelukt om
Marcel Woord te strikken. Marcel zal namens de 24-uur van SVIJ mede zorgdragen om de
hoeveelheid aanmeldingen m.b.t. het voetbal van weleer in goede banen te begeleiden.

Ook wordt er achter de schermen gewerkt om ons evenement op een waardige manier af te gaan
sluiten. In de wandelgangen wordt er al gesproken over een wedstrijd tussen heel veel
oudgedienden in de vorm van Oud Telstar tegen Oud SVIJ. Nu is het natuurlijk de vraag of dit gerucht
tot waarheid bestempeld mag gaan worden. De organisatie hoopt bij een volgende update daar
meer uitleg over te kunnen geven.

Wat rest zijn de teams van onze eigen voetbalvereniging. Zijn wij met elkaar instaat om een volledige
24-uur-bezetting in te vullen? Oké toegegeven! We hebben nog even de tijd. Althans zo lijkt het.
Maar we moeten wel stapje voor stapje de wedstrijden gaan invullen. Zijn er genoeg tegenstanders
te vinden? Zijn onze eigen leiders, trainers en begeleiders inventief genoeg om met leuke
tegenstanders op de proppen te komen? Gaan er ook nog ouders voetballen? Komen de leiders en
leidsters van de teams die niet aanwezig waren bij de eerder genoemde bijeenkomst zelf met vragen,
antwoorden en nog belangrijker; tegenstanders? Om goed te kunnen handelen, hebben wij een
deadline ingesteld op 01 mei aanstaande. Dat is de laatste datum waarop men teams kan
aanmelden.

De organisatie is tevreden over de voortgang tot nu toe. De teams waar nog geen reactie uit
ontvangen is, zullen binnenkort worden benaderd. Van alle deelnemende SVIJ-teams zal ook een
financiële bijdrage worden gevraagd. Uiteraard is dit allemaal bestemd voor het goede doel. Het
team dat het meeste geld bij elkaar weet te sparen wordt natuurlijk in het zonnetje gezet gedurende
ons evenement. Dat gezegd hebbende, gaan we langzaamaan naar eind maart toe. Dat betekent dat
we nog een ruime maand voor de deadline zitten. We gaan lekker maar willen meer. Veel meer……
Jullie ook? 24 uur SVIJ. 24 uur voetballen. 24 uur voetballen voor het Goede Doel. 24 uur voetballen
voor het W.F. Visserhuis.

Sportieve groet namens de organisatie van de 24-uur van SVIJ.

Voor vragen of opmerkingen;
svij-24@outlook.com


Geef een reactie