Algemene ledenvergadering SVIJ

Algemene ledenvergadering SVIJ seizoen 20-21 d.d. 21 oktober 2021 Aanvang 19:30 uur Agenda: 1: Opening 2: Mededelingen 3: Ingekomen stukken 4: Notulen algemene ledenvergadering seizoen 2019-2020 5: Kort terugblik seizoen 2020-2021 6: Vaststellen nieuwe verenigingsstatuten & huishoudelijk       reglement ivm wetgeving WBTR voor verenigingsbesturen. 7: Financieel verslag seizoen 20-21 + begroting seizoen 21-22 8: Verslag…