Algemene ledenvergadering SVIJ donderdag 3 oktober 2019

11 september 2019

Agenda:

1: Opening 19:30 uur

 

2: Mededelingen

 

3: Ingekomen stukken.

 

4: Notulen algemene ledenvergadering 2017.

 

5: Terugblik seizoen 2017-2018

 

6: Financieel verslag 2017-2018

 

7: Verslag Kascontrolecommissie.

 

8: Contributie zaken .

 

9: Speerpunten seizoen 2018-2109.

 

10: Verkiezing  bestuur-  en commissieleden

 

11: Trekking aandelen dak.

 

12: Rondvraag:

 

13: Sluiting


Geef een reactie