Algemene ledenvergadering SVIJ vrijdag 16 november

31 oktober 2018

Vrijdag 16 November is de algemene ledenvergadering bij SVIJ.

Aanvang 19:30 uur in de kantine. Kantine open vanaf 19:00 uur

Agenda:

1 Opening

2 Mededelingen voorzitter

3 Ingekomen stukken

4 Notulen algemene ledenvergadering 23-11-2017

5 Terugblik seizoen 2017-2018

6 Financieel verslag seizoen 2017-2018

7 Verslag Kascontrolecommissie

8 Contributiezaken

9 Seizoen 2018-2019

10 90 jaar bestaan 2019

11 Nieuwjaarsreceptie 2019

12 Trekking aandelen Dak

13 Verkiezing bestuur/commissie leden

14 Rondvraag

15 Sluiting

 


Geef een reactie