Corona update….

15 april 2020

Zoals jullie ongetwijfeld al weten, heeft het kabinet de coronamaatregelen verlengd tot en met 28 april. Vervolgens is door de KNVB besloten om de competities in het amateurvoetbal niet meer te hervatten. Dat is erg jammer, maar gezien de heftige omstandigheden begrijpelijk. In deze update willen we jullie verder informeren over de consequenties van de coronamaatregelen en de activiteiten die we de komende periode in aanloop naar volgend seizoen in gang zetten.

De beslissing van de KNVB om de competities stop te zetten is ingrijpend en zuur, zeker voor de teams die hun kans op een kampioenschap en promotie daarmee zien vervliegen.

Maar dit betekent niet dat het seizoen al ten einde is. Het werk voor de voorbereiding van volgend seizoen, dat normaal gesproken ook in deze maanden gebeurt (bijv. de teamindeling), gaat gewoon door. In het besef dat 28 april waarschijnlijk nog niet de einddatum van de coronamaatregelen is, blijven we stilletjes hopen dat de situatie tegen de zomer verbetert en het toestaat om toch nog een aantal voetbalactiviteiten op de vereniging te organiseren (zomeravondvoetbal, kleine toernooi vormen etc.). Voorlopig is dat nog niet aan de orde, maar we kijken met jullie reikhalzend uit naar dat moment.


Velden op slot en activiteiten afgelast

Ondertussen blijft het stil op de SVIJ velden.

Zolang de coronamaatregelen gelden, blijft het gemeentelijk verbod op het gebruik van onze velden onverminderd van kracht. Dit betekent dat ook verzoeken van ouders om voetballers in tweetallen te laten spelen, niet gehonoreerd kunnen worden. De gemeente blijft toezicht houden en handhaven; personen die over het hek klimmen kunnen op een stevige boete rekenen. De eerste officiële waarschuwingen zijn inmiddels ook uitgedeeld door de handhavers van de gemeente.

Voorbereiding en teamindeling voor volgend seizoen

Terwijl het voetbal stil ligt, gaat de voorbereiding van volgend seizoen gewoon door. De eerste stappen voor de teamindeling en werving van trainers/teamleiders zijn al ingezet. Het proces verloopt noodgedwongen wat anders dan we gewend zijn; de technische jeugdcommissie, coördinatoren en trainers moeten voor de afstemming en communicatie veel gebruik maken van mail en conference calls. Dat neemt niet weg dat we de teamindeling, net als voorgaande jaren, voor 20 juli bekend willen maken. Informatie hierover volgt via de coördinatoren en teamleiders.

Financiële consequenties

De gedwongen sluiting zorgt voor een stevige financiële strop voor de vereniging. We missen tenminste drie maanden kantineomzet en ook opbrengsten uit andere activiteiten vallen weg. Dit terwijl het grootste deel van de kosten wel gewoon door blijft lopen. v.v. SVIJ is een gezonde vereniging, maar dit soort tegenvallers vangen we niet zo maar op. Om een dreigend tekort in te perken, zijn inmiddels de eerste maatregelen genomen om kosten te besparen en wordt een beroep gedaan op de compensatieregelingen die de overheid ook voor sportverenigingen heeft opengesteld. Daarnaast is, samen met andere IJmuidense buitensportverenigingen, een beroep gedaan op de gemeente om af te zien van het in rekening brengen van veldhuur, zolang er niet gevoetbald kan worden

We moeten alle zeilen bij zetten en onder deze omstandigheden zijn we dan ook genoodzaakt om de contributies voor het volledige seizoen te innen. Er is geen ruimte voor een restitutie of korting op de contributie, omdat er deze laatste weken van het seizoen niet gevoetbald kan worden. We rekenen wat dat betreft ook op jullie begrip.

We blijven jullie via dit soort updates op de hoogte houden. Laat het weten als er desondanks zaken niet duidelijk zijn. Vragen of andere signalen kun je doorgeven aan Maarten Huijer via maarten.huijer.svij@outlook.com, of ondergetekende Hans van Amersfoort, voorzitter@svij.nl 


Take care, blijf gezond!

Hans van Amersfoort


De KNVB heeft informatie over de gevolgen van het coronavirus voor het voetbal hier op een rij gezet: https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal


Geef een reactie