Voorzitter
Hans van Amersfoort (06-29017740)
Mailadres: voorzitter@svij.nl

Secretaris
John Blok (06-53409540)
Mailadres: secretaris.svij@gmail.com

Penningmeester
Niek Melieste (06-50208189)
Mailadres: penningmeester@svij.nl

Gebouwen/terreinen
Marcel de Heer (06-54696641) / Jan Edeling (06-54235896)
Mailadres: bouwtechnischezaken.svij@gmail.com

Kantinezaken
Henk Kroon (06-52292834)