Onze Missie

Als vereniging doet SVIJ  er alles aan om de leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Onze vereniging staat dan ook voor plezier i.c.m. sportief gedrag. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig! SVIJ heeft daarom ook een aantal basisregels voor haar leden/bezoekers aan het complex op gesteld.

 • Wij zorgen voor een positieve prettige sfeer, gedragen ons correct en zijn gastvrij.
 • Wij tonen respect voor de scheidsrechter, tegenstander, toeschouwers, vrijwilligers en coaches.
 • Wij laten de kinderen hun spel spelen
 • Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen
 • Wij melden problemen of gebreken
 • Wij houden de club schoon en netjes. (kantine/kleedkamers/velden/complex)
 • Wij vertrouwen elkaar
 • Wij respecteren elkaars fouten
 • Wij houden ons aan de geldende richtlijnen en protocollen van de rijksoverheid.
 • Wij gedragen ons bij uitwedstrijden als een gast
 • Tijdens wedstrijden wordt er geen glaswerk mee naar buiten genomen, ook niet op de balustrade
 • Op ons verenigingscomplex gelden de normen en waarden volgens de Nederlandse samenleving
 • Gele of rode kaarten zijn voor rekening van de leden. (Hierop kan een uitzondering gelden)
  Uitzonderingen op gele/rode kaarten worden door het bestuur i.o.m. trainer / leider afgestemd.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen <18 (NIX18)
 • Op woensdagmiddag en zaterdagochtend is ons complex rookvrij
 • Sluitingstijden kantine worden gerespecteerd
 • Gebruik en bezit van softdrugs is verboden op ons complex
 • Diefstal wordt gemeld bij de politie
 • Het is verboden te roken in de kantine, kleedkamers, bestuurskamer en alle overige binnenruimtes

Bij overtreden van gedragsregels kan het bestuur beslissen een lid te royeren.

Wij wensen iedereen een prettig en sportief verblijf toe bij SVIJ

Het bestuur.