Ereleden:

Ereleden kunnen worden voorgedragen op de algemene ledenvergadering door bestuur of minimaal 10 leden wanneer men meent dat deze personen zich bijzonder verdienstelijk zijn voor de vereniging. Na goedkeuring van de aanwezige leden zullen ereleden worden benoemd. Ereleden worden vrijgesteld van contributie.

De volgende personen zijn ereleden:

Huib Mol
Jan Woord
Toon Gruijters
Frans van Croonenborg