Leden van Verdienste:

Leden van verdienste kunnen worden voorgedragen op de algemene ledenvergadering vanwege o.a. hun jarenlange inzet als vrijwilliger of zich op andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt binnen de vereniging. Na goedkeuring van de aanwezige leden zullen leden van verdienste worden benoemd. Leden van verdienste worden vrijgesteld van contributie.

De volgende personen zijn leden van verdienste.

Martijn Anker
Theo Weber
Bea Levasier
Aris Blok
Piet Landwehr
Piet de Haan
Willem Groen
Edwin Schilling

Erik Gruijters

Cees Martin