Bestuur / Commissies


Mailadres algemeen: info@svij.nl


Hoofdbestuur

Voorzitter
Hans van Amersfoort (06-29017740)
Mailadres: voorzitter@svij.nl

Secretaris
Marcel de Heer (06-54696641)
Mailadres: secretaris@svij.nl

Penningmeester
Maarten Huijer (06-14804756)
Mailadres:  maarten.huijer.svij@outlook.com

Gebouwen/terreinen
Marcel de Heer (06-54696641) / Jan Edeling (06-54235896)
Mailadres: bouwtechnischezaken.svij@gmail.com

Algemene zaken
Niek Melieste (06-50208189)
Mailadres: svij@melieste.com

Algemene Zaken
Arend Eefting (06-22912808)

Kantinezaken
Henk Kroon (06-52292834)

Voetbaltechnische Zaken
Cees Martin / Ron van Leeuwen


Wedstrijdsecretariaat

Senioren
Bestuur

Jeugd
Jeugdcommissie


Jeugdbestuur

Jeugdvoorzitter
Marco Hoogendoorn
Mailadres: svij.marco@gmail.com

Algemene zaken & PR
Dave Westerwal (06-10284917)
Mailadres: dave.svij@gmail.com

Meiden coördinator
vacant

Ledenadministratie

Marcel Woord
Mailadres: m.woord@quicknet.nl


Sponsor Commissie

Hans van Amersfoort


Activiteiten Commissie senioren

John Blok (06-53409540)


Activiteiten Commissie jeugd

Dave Westerwal (06-10284917) / Marlous Klaver / Joyce Kraaijeveld
Mailadres: dave.svij@gmail.com


Website

Hans van Amersfoort / Marco Wigchert
Mailadres: webmaster@svij.nl


Social Media

Dave Westerwal (06-10284917)
Mailadres: dave.svij@gmail.com

Facebook

Instagram